Konstanta International 

Best Quality- Best Choice

Welkom op onze website! 

 Konstanta International biedt een breed scala van herbruikbare mallen voor tuinpaden en tuin borders binnen Nederland.


Wij laten u kennismaken met nieuwe innovatieve producten die een goedkope oplossing biedt voor zware stenen of tegels, welke alleen standaard maten, vormen en kleuren hebben.


Daarnaast is dit product tijdens deze crisis een perfecte oplossing voor de veranderingen in de tuin ; goedkoop, mooi en voldoet aan ieders wensen. Wij bieden verschillende modellen en vormen voor u:

-        Garden Path;

-        Round Stones;

-        Curbstone;

-          Clinker Brick;

-          Universal Stones;

-          Old Town.

We willen u erop attenderen dat dit een nieuw product betreft en het is nu is het seizoen. We hebben op het moment veel orders en daarom zal de levering 2 weken in beslag nemen.

  De minimumafname is 1,000 stuks per vorm.  

We zijn op zoek naar distributeurs en partners binnen Nederland en Europa 


Voordelen:

·       Nieuw product op de markt met unieke afmetingen. De dikte van de mal is 6     cm, De hoogte en de grootte maakt dat het pad sterker is.

·       Het resultaat kan worden gebruikt als parkeerplaats voor de auto - parkeerplaats naast het huis, kantoor enz. Het pad is sterk genoeg om het gewicht van 1,5 -2,0 ton te dragen.

·       Het product kan worden gebruikt voor huis en commerciële doeleinden.

    

·       De mal kan wel 1,000 keer hergebruikt worden

__________________________________________________________________

Wellcome to our web site!  

Konstanta International offers a wide range of reusable moulds for garden paths and curb stones within the Netherlands.  

We introduce you a new innovative products to avoid buying heavy stones, which have only standard sizes , shapes and colors

Additionally during this crisis time it can be a perfect solution to make changes in the garden cheap, beautiful and exactly to the  needs and wishes of everybody.

 We offer different models and forms for you:

-       Garden Path;

-       Round Stones;

-       Curbstone;

-       Clinker Brick;

-       Universal Stone;      

-       Old Town.


We would like to inform you that there NEW products and it is season now , so we have  many orders .  That is why it takes 2 weeks for delivery.

Your order must be at least 1,000 pieces per form.

We also look for distributors and partners within the Netherlands and Europe.

 

Advantages:

·       New product on the market with unique sizes and the thicknesses of external        plates; the height and the size allows to make the path stronger for use ;

·       The result can  be used as parking path for the car - parking next to house,        office etc.  The path is strong enough to carry weights of 1,5 -2,0 tonnes.

·       Product can be used for house and commercial purposes.

·       The patch maker can be reused up to a 1,000 times!  


De Tuinpad mallen / garden path moulds